Välkommen

 I samband med EU:s nya direktiv 2003/87/EC som reglerar handeln med utsläppsrätter bildades Miljöbörsen AB 2005. Idén var att skapa en marknadsplats för företag och privatpersoner som vill köpa utsläppsrätter, men som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter och som vill klimatkompensera för sina utsläpp.

Genom att sätta pris på miljön har vi skapat förutsättningar för bättre miljö. En ny marknad och ekonomi har skapats som inte längre bygger på tillväxt utan som bygger på en minskad resursförbrukning där den nya valutan heter "utsläppsrätter". Företagen kommer inte bara att behöva fossila bränslen och råvaror för sin produktion i framtiden, utan de kommer också att behöva utsläppsrätter.

Om vi alla köper utsläppsrätter kan vi sätta ett högre pris på miljön till allas fördel eftersom prismekanismen kommer att styra till stora delar.


©MILJÖBÖRSEN AB , Org nr. 556695-2882