Hur många ton ska jag köpa ?

Varje svensk släpper ut ca 6 ton i genomsnitt per person och år, varav den största procenten kommer från transporter. Hushållen svarar därför för nästan hälften av koldioxidutsläppen i Sverige genom transporter och uppvärmning av bostäder. Vi kan hjälpa dig med att räkna ut dina totala årliga utsläpp. Om du vill veta mer exakt så skicka oss ett mail om hur du flyger eller reser och hur du värmer upp ditt hus etc. Vi har listat några riktvärden nedan för att du skall kunna göra egna beräkningar:

Volym   Typ av bränsle   Utsläppsvolym kg/Co2
1 liter   Bensin 95 oktan   2,21
1 liter   Bensin 98 oktan  2,36
1 liter   Alkylatbensin   2,2
1 liter   Etanol          0,47
1 liter   Diesel          2,41
1 liter   Villaolja       2,66

För flygresor brukar vi ange som ett genomsnittsvärde 66kg/timma och person för utrikes flygningar och 91 kg/timma och person för inrikes flyg. Skillnaden ligger i att det går åt mer bränsle vi start och landning. Det är svårt att exakt beräkna utsläppen då antalet passagerare och lastvikt etc varierar från tur till tur.