Varför ska jag köpa utsläppsrätter hos Miljöbörsen ?
Till skillnad från tex. Naturskyddsföreningen säljer vi utsläppsrätter till företag och privatpersoner som vill kompensera för faktiska utsläpp från tex. resor och transporter. Det går även att låsa in utsläppsrätter dvs. utsläppsrätter som inte utnyttjas för kompensation av faktiska utsläpp och på det sättet bidrar till att minska antalet tillåtna utsläppsrätter. Alla utsläppsrätterna som vi säljer är EUAs - European Union Allowance som handlas med i unionsregistret.