Om oss

Miljöbörsen bildades 2005 som aktiebolag för att säkerställa att köp och försäljning sker ansvarsfullt med trygghet för kunden att allt går rätt till. Det finns idag många aktörer, föreningar och organisationer som erbjuder klimatkompenserande åtgärder, men där man inte tydligt redovisar vad pengarna går till eller vilken typ av utsläppsrätter man handlar med. Miljöbörsens verksamhet sker under  full insyn av revisor och följer naturligtvis god redovisningssed allt enligt aktiebolagslagen alla regler.

Miljöbörsen AB står också under tillsyn av Energimyndigheten som är ansvarig för HUR- registret dvs. handel med utsläppsrätter i Sverige och inom EU.

Miljöbörsen är inget vinstdrivande företag med avlönad personal utan verksamheten sköts ideellt för den goda sakens skull och vårt gemensamma ansvar för miljön. Överskottet från försäljningen täcker administrativa kostnader i bolaget samt avgifter för handeln med utsläppsrätter. Priset för utsläppsrätter varierar över tid, där styckpriset är ett genomsnittspris.

 

”Att sätta pris på miljön är ett effektivt redskap för bättre miljö”


Matilda Törnqvist

VD Miljöbörsen AB
Göteborg den 20 Oktober 2017